çekmeköy kombi arıza servis

çekmeköy kombi arıza servis

Çekmeköy Kombi Arıza Servisi

0506 325 94 95    0216 311 70 69 

Çekmeköy Teknikeller Kombi Servisi Parçaları ve Görevleri

Pompa

Pompa Görevi: Eşanjörde ısınan suyu sistemde dolaştırır,ya da petekler arasında suyu çevirir.

Pompa Arızası: Cihaz hararet yapar. Contalı kombilerde pompa çalışmaz ise kombi hiçbir konumda devreye girmez.

Pompa Sağlamlık Testi: Pompanın ön tarafında bulunan test vidasını açarak pompanın hareket edip etmediğini görebilirsiniz.220 V ile çalıştığı için kart çıkışından veya pompaya 220 V giriş panelinden ölçüm yaparak elektirik girişi olup olmadığı görülebilir.

Fan

FAN Görevi: Yanma odasına oksijen temin etmek,atık gazı bacadan atmak.

FAN Arızası: Kombi her iki konumda çalışmaz.Cihaz ateşleme dahi yapmaz.

FAN Sağlamlık Testi: Fan kabloları üzerinde 220 V giriş var mı? Kontrol kalemi veya avometre ile kontrol edilebilir. 220 V girişi varsa fan çalışmıyorsa fan arızalı, 220 V girişi yoksa problem farklı parçalardadır.

Gaz Valfi

Gaz Valfi Görevi: Kullanıcının ayarladığı ısıya ve ntc’nin oluşturduğu talebe göre gaz miktarını ayarlar. Brülöre sistemin ihtiyacı kadar gaz gönderir.

Gaz Valfi Arızası: Brülör’e gaz girmez,çakmak ateşleme yapar alev oluşmaz veya dengesiz bir yanma olur. Çakmak çakar cihaz arızaya geçer.

Gaz Valfi Sağlamlık Testi: Değiştirip yerine yenisi takılarak kontrol edilmesi sağlıklıdır. Gaz valfi’nin arızalı olduğunu anlamak için önce kartı kontrol ettiriniz. Sağlam ise gaz valfi arızalıdır.

Ana Eşanjör

Ana Eşanjör Görevi: Kalorifer ve musluk suyunun ısındığı parçadır.

Ana Eşanjör Arızası: Ana eşenjör bileşik eşanjör ise iç kısımdan deline bilir, bu durumda basınç yükselir emniyet ventili su akıtır.

Ana Eşanjör Sağlamlık Testi: Değiştirilerek anlaşıla bilecek bir parça.

Sıcak Su Eşanjörü

Sıcak Su Eşanjörü Görevi: Ana eşanjörden gelen su ile musluk suyunun ısındığı parçadır.

Sıcak Su Eşanjörü Arızası: Şebekeden gelen su eşanjör altından geçerken kreç bıraka bilir, bu durumda sıcak su çok ısınır ve arkasından hemen soğuma yapar veya iç kısımda deline bilir, bu durumda da basınç yükselir emniyet ventili su akıtır.

Sıcak Su Eşanjörü Sağlamlık Testi: Yenisi ile değiştirilmelidir.

Brülör

Brülör Görevi: Gaz valfinden gelen gaz ve fanın doldurduğu hava bu parçada birleşerek alevin oluşmasına neden olur.

Brülör Arızası: Bu parçanın üst kısmı kirlenebilir. Kötü kırmızımsı bir yanma meydana gelir. Bu durumda üzerinde birikmiş tozu süpürge veya fırça ile temizlemek gerekir.(YIKAMAYIN)

Brülör Sağlamlık Testi: Değişim gerektirmeyen bir parçasıdır.

Üç Yollu Vana

Üç Yollu Vana Görevi: 1. Ana eşanjörde ısınan suyun yönünü belirler. Sıcak su açıldığı zaman ana eşanjör ile sıcak su eşanjörü arasında suyun dolaşmasını sağlayarak, şebeke suyunun ısınmasına neden olur.
2. Kalorifer çalışırken, sıcak su tarafını kapatarak ana eşanjörde ısınan suyun sadece peteklere gitmesini sağlar.

Üç Yollu Vana Arızası: 1. Sıcak su açıldığında kaloriferin yönünü kapatmaz ise musluk açıkken petekler ısınır.
2. Kalorifer açıldığında kalorifer hattını açmaz ise cihaz hararet yapar,yani Cihaz ya hararet yapar ya da musluk açılınca petekler ısınır.

Üç Yollu Vana Sağlamlık Testi: Yenisi ile değiştirerek kontrol edin. Contalı kombilerde 3 yollu vana içindeki tamir takımı değiştirile bilir. Motorlu 3 yollularda motor veya 3 yollu vana arızalıdır. Değiştirilerek kontrol edilebilir.

Basınç Anahtarı

Basınç Anahtarı Görevi: Cihazda 1 bar’ın üzerinde suyun olup olmadığını elektironik karta haber verir.

Basınç Anahtarı Arızası: 1. Kombi de su eksilirse cihazı durdurması gerekir arızalanırsa su yoksa bile varmış haberini verirse cihaz çalışır ve su olmadığı için hararet yapar.
2. Su olduğu halde arızalı olduğu için su yok sinyali verirse cihaz hiçbir konumda çalışmaz.

Basınç Anahtarı Sağlamlık Testi: İki kablolu ise kısa devre yapın, 3 kablolu ise mutlaka değiştirin.

Akış Şalteri Üç Yollu Swich

Akış Şalteri Üç Yollu Swich Görevi: Sıcak suyun açıldığını elektironik karta haber verir. Bu durumda kombi kartı kaloriferi kapatarak sistemi sadece sıcak su için çalıştırır.

Akış Şalteri Üç Yollu Swich Arızası: Arızalanırsa kombi sıcak su için çalışmaz veya sıcak suda dengesiz çalışır. Bu parça bozuk olsada kalorifer sistemi çalışır. Sıcak su musluğu açılınca kombi sıcak su için çalışmaz.

Akış Şalteri Üç Yollu Swich Sağlamlık Testi: İki kablolu ise kısa devre yapın, 3 kablolu ise mutlaka değiştirin.
TÜRBİN: Değiştirerek kontrol edin.
Contalı kombilerde 3 yollu vana contasını değiştirin.

Prosestat

Prosestat Görevi: Kombinin üst kısmında fana yakın bir nokta da olur. Fanın çalıştığını, bacanın çektiğini veya çekmediğini elektironik karta haber veren parçadır. Fan çalışmadan önce açık devre,fan çalıştıktan sonra kısa devre olmalıdır.

Prosestat Arızası: Prosestat arızalı ise kombi hem kalorifer hem de sıcak suda çalışmaz.
Fan dönmüyorsa ilk bakılması gereken parçadır. (Güvenlik Elemanıdır)
Fan dönüyor fakat çakmaklar çalışmıyorsa yine ilk değişmesi gereken parçadır.

Prosestat Sağlamlık Testi: Fan devreye girdikten sonra prosestat hortumunu emiş yaptırabilirsiniz. En sağlıklı yöntem yenisi ile değiştirin.

Limit Termostat

Limit Termostat Görevi: Kombi içerisinde bulunan suyun sıcaklığı çok fazla yükselirse parçaların zarar görmemesi için sistemi durdurur. Normal konum da iken kapalı devre,hararet oluştuğunda açık devre olur, üzerinde faz geçer. Yani cihaz hararet yaptığı zaman kombiyi durdurur.

Limit Termostat Arızası: Güvenlik elemanlarından bir tanesi olduğu için kendisi arızalanırsa kombiyi hem sıcak su hem de kalorifer konumunda çalıştırmaz.

Limit Termostat Sağlamlık Testi: Yenisi ile değiştirin.

İyonizasyon Elektrodu

İyonizasyon Elektrodu Görevi: Brülör üzerinde çakmak elektrotları yer alır. Çakmak elektronik kart üzerinde olabilir. Brülör’e gaz girişi olmadan önce mutlaka çakmakların ateşleme yapması gerekir. Çakmakların ateşleme yapması için mutlaka 190 V’dan yüksek elektriğin olması gereklidir. Aynı zaman da çakmakların çakması için prosestatın fan tarafından emiş yapılarak kısa devre olması gerekiyor.

İyonizasyon Elektrodu Arızası: 1. İyonizasyon oksitlenir, oksitlendiğinde alevi göremeyeceği için karta haber veremez ve alev 10 sn sonra söner.
2. İyonizasyonun görevini yapabilmesi için notör ve faz kablolarının yerinin değişmemesi gerekir.

İyonizasyon Elektrodu Sağlamlık Testi: Temizlik,göz kontrolü ve elektronik kablo değişimi yapılmalı.
1. Alevin iyonizasyona kadar ulaştığını kontrol edin.
2. İyonizasyonu temizleyin.
3. Notör ve faz’ı yer değiştirin düzelmez ise kart arızalıdır.

Doldurma Musluğu

Doldurma Musluğu Görevi: Kombinin tabanında bulunur. Kombiye ve kalorifer hattına suyu doldurma görevini yapar.

Doldurma Musluğu Arızası: Arızalı durumlarda sisteme fazla su dolabilir. Bu durumda emniyet ventili basınç yükseldiği için su akıtır. Basınç 3 bar’a kadar çıkar veya arızalı olduğu için kombiye hiç su dolmaz.

Doldurma Musluğu Sağlamlık Testi: Yenisi ile değiştirin.

Çakmak

Çakmak Görevi: Brülör üzerinde çakmak elektrotları yer alır. Çakmak elektronik kart üzerinde olabilir. Brülör’e gaz girişi olmadan önce mutlaka çakmakların ateşleme yapması gerekir. Çakmakların ateşleme yapması için mutlaka 190 V’dan yüksek elektriğin olması gereklidir. Aynı zaman da çakmakların çakması için prosestatın fan tarafından emiş yapılarak kısa devre olması gerekiyor.

Çakmak Arızası: Çakmaklar ateşleme yapmıyorsa sorunu çakmağın kendisinde arama yapmak yerine çakmakların ateşleme yapmasına engel olan parçaları kontrol etmelisiniz.
ÖRNEK:
1. Çakmakların ateşlemediği durumlarda elektrik girişi 190 V’dan düşük olabilir.
2. Fan çalışmasına rağmen prosestat kısa devre yapmadığı için elektronik kart çakmakları çakmaz.

Çakmak Sağlamlık Testi: 220 V giriş olmasına rağmen çalışmıyorsa yenisi ile değiştirin (Harici çakmaklar için geçerlidir.)

Genleşme Tankı

Genleşme Tankı Görevi: Kapalı devre sistem içerisinde bulunan su çok ısınacağı için suyun hacmi genişler. Bu durumda çoğalan su sisteme zarar verir. Genleşme tankı hacmi genişleyen bu suyu sisteme zarar vermemesi için içerisinde tutar. Su soğuduğu zaman(ısısı düştüğü zaman) hacmi düşer genleşme tankı içerisindeki su tekrar kalorifer hattına döner. Fabrikasyon 0,75 azot vardır. Eksildiği zaman 1 kadar bu hava basılır.

Genleşme Tankı Arızası: Tank içerisindeki hava eksile bilir veya hava ile su bölümü arasındaki mebren conta delinebilir. Bu durumda tank görev yapamaz kombi çalışırken basınç yükselir ve emniyet ventili su akıtır.

Genleşme Tankı Sağlamlık Testi: Hava sübabından su çıkarsa değiştirin,çıkmıyorsa havasını basın.
NOT: Önce kombinin ve genleşme tankının suyunu boşaltın sonra hava basın.

Elektronik Kart

Elektronik Kart Görevi: Sistemin sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayan parçadır.Elektronik Kart Arızası: Sistemle alakalı parçalar değişmesine rağmen arıza devam ediyorsa son olarak kart kontrol edilmeli veya değiştirilmelidir.Elektronik Kart Sağlamlık Testi: Ekranda herhangi bir elektirik girişi yoksa önce 2A sigortayı kontrol edin.

Çekmeköy Teknikeller  kombi  servisi

İstanbul ilçelerinde ve semtlerine hizmet vermekte olan firmamızın web sitesinde Kombi Parçaları ve Görevleri, kombi parçaları nelerdir, Bacalı, kombi yedek parça, ücret, kombi parçaları ne işe yarar, kombi bağlantı parçaları, kombi ana parçaları, fiyat, kombi parçaları ve arızaları, kombi parça değişimi, kombi parçaları ve isimleri, kombi parçaları ve özellikleri, işlevleri.

Hermetik ve Yoğuşmalı, kombinin parçaları nelerdir, Bacalı, kombi içindeki parçalar, kombi parçaları ne işe yarar, Hermetik, Bacalı, Yoğuşmalı kombilerde, ek, parçalar, fiyatları, ücretleri. Pompa, Gaz Valfi, Ana Eşanjör, Sıcak Su Eşanjörü, Brülör, Üç Yollu Vana, Basınç Anahtarı, Akış Şalteri Üç Yollu Swich, Prosestat, Limit Termostat, İyonizasyon Elektrodu, Doldurma Musluğu, Çakmak, Genleşme Tankı, Elektronik Kart ile ilgili bilgiler sunulmaktadır.

Kombi  sıcak su çalışma prensibi

Kombi sıcak su konumunda nasıl çalışır çalısma prensibi nedir ?

1- Kombi sıcak su çalışma prensibi Kombi’nin sıcak su konumunda çalışması için musluğun açılması gerekir
2- Musluk açıldıktan sonra (üç yollu vana, akış trübünü, akış şalteri) tarafından oluşan komutla beraber Ntc vasıtasıyla Kart sıcak su Eşanjör’ündeki ısıyla, Kart üzerindeki talebi ölçer
3- Eşanjör’de sıcaklık sıcak su derece ayarındaki dereceden düşükşe kalorifer konumunda olduğu gibi aynı sırayı takip eder.
4- Kombi sıcak su konumunda kombi kalorifer konumunda olduğu gibi termostat yaptıktan sonra 5 dak. bekleme moduna geçmez. Sürekli sıcak su vermek için eşanjör üzerinde ki sıcaklığa göre durur veya çalışmaya devam eder.
5- Tek eşanjörlü kombilerde pompa çalışmaz, çift eşanjörlü kombilerde pompa sürekli çalış

Kombi kalorifer çalışma prensibi

220V elektrik olmalı
Su basıncı 1,5 olmalı
Gaz vanaları açık olmalı
————————
1- Elektronik kart üzerinde talep olmalı,
Örn; kalorifer derece ayar düğmesiyle, Ntc arasında talep oluşmalı.
2- Kombi ilk önce emniyet parçalarını kontrol ederek. Su basıncı + Limit termostat + Baca prosestatınıkontrol eder
3- Su basıncı + Limit termostat + Fan prosestatı normal ise pompaya ve fana hareket verir.
4- Kombinin kartı kombinin pompasına ile aynı anda kombi fanına elektrik yollar
5- Fan hareket ederek, yanma haznesindeki birikmiş atık gazı bacadan atar
6- Fan’nın çalışması ile prosestat swici kısa devre olur ve Elektronik Kart’a Fan’nın çalıştığını iletir.
7- Elektronik kart Fan prosestatından aldığı bu komutla, Çakmakların çalışmasını sağlar ve 2 sn’ile arkasından hemen gaz valfine akım göndererek gazı açar
8- Brülör‘de alev ilk ateşleme basıncı ile oluşur ve hemen kombi kalorifer talebine göre alev boyunu ayarlar
9- Brülör üzerinde alev oluştuktan sonra, alevin sağlıklı bir şekilde oluştuğunu Brülör üzerindeki İyonizasyon Elektronik Kart’a iletir
10- İyonizasyon‘dan aldığı komutla Kart ateşlemeyi keserek, talep doğrultusunda alevi yükseltir
11- Kart sürekli olarak talep doğrultusunda alevi keser veya yakmaya devam eder
12- Kombi termostat yaptıktan sonra Fan durur, fakat pompa çalışarak suyu sürekli kombi petekleriarasında dolaştırır
13- Termostat yaptıktan sonra kombi her 4 dakikada bir Ntc vasıtası ile eşanjör çıkışındaki kombi kalorifer çıkış suyunu ölçer, kombi kalorifer su derecesi düşükse alevi oluşturur, derece düşmemişse tekrar 4 dk. bekleme moduna geçer
NOt: Sıcak su musluğu açıldığı zaman kalorifer duru ve kombi sıcak su için çalışmaya başlar. Musluk açık olduğu sürece kombi peteklerine su gitmez

Kombi devreye alma Çekmeköy Kombi Servisi

Bu sayfada; Kombi devreye alma, Çekmeköy Kombi Servisi, Doğalgaz, Kombi devreye alma nasıl yapılmalıdır, Kombi Devreye alma işlemleri nelerdir. Kombi devreye alma sırasında teknik servisin görevleri nelerdir.

Çekmeköy Teknikeller  Kombi Servisi

Kombi devreye alma nasıl yapılır?

Yetkili servis elamanları gelmeden yapılacak işlemlerde kombinin montajı ve radyatör, peteklerinin takılı olarak kombi tesisatının bitmis ve İgdaş gaz onayı alınmış ve teknisyenler tarafından doğalgazı açılmış olmalıdır.

Bacalı kombiler ve hermetik kombiler cok farklıdır. İki kombinin devreye alınması farklıdır. Bacalı, hermatik ve yoğuşmalı kombilerin devreye alma işlemleri aşağıda acıklanmıştır.

Doğalgaz Tesisat Kontrolü

1- Binaya girişten itibaren gaz vanaları kontrol edilir.
2- Doğalgaz uygunlu belgesini mutlaka istenmelidir.
Not: Belge üzerindeki markayı kontrol edilir
Adres Kontrol edilir.
Belgenin mutlaka aslı görülür.

Doğalgaz Kombi Montaj

3- Kombi montaj standartlarına uygunluğu kontrol edilir.
4- Kombinin takılacağı yerde menfez var mı kontrol edilir.
5- Kombi bacası montaj standartlarına uygun olup olmadığını görülür.
6- Hermetik kombilerde fan çıkışındaki baca kısma halkasını var mı kontrol edilir.
7- Sigortayı ve bina topraklaması kontrol edilir.
8- Kombi kalorifer tesisatı müşteri ile beraber kontrol edilir.
Not: Radyatör bağlantılar yapılmış mı?
Radyatör bağlantıları uygun mu?
Gözle görülür bir kaçak var mı?

Kombi Su Basınç kontrolü

9- Kombi su basıncı ayarı kontrol edilir.(1,5 bar)
Not: Kombi ısıtma sistemine su doldurulmamış sa doldurma veya
müşteriden servis formuna sorumluluk imzası alarak
sisteme suyu doldurulur.
10- Kombi sıcak su tesisatına bağlı başka bir ısıtma cihazı var mı? kontrol edilir,
varsa o cihazın soğuk su girişinde vana olması gereklidir.
11- Güvenli çalışma ortamı yarattıktan sonra, cihazın kapaklarını açılır.
12- Kombi pompasının otomatik hava prüjörünün kapağını bir kaç tur açılır.
13- Kombinin iç aksamlarının genel kontrollerini yapılır.
14- Kombinin elektrik bağlantısını yapılır.
15- Kombi cihazını çalıştırmadan önce gaz hattının havasını sistemden alınır.
16- Cihazı çalıştırmadan önce kombi gaz valfi bağlantısına kadar gaz kaçak kontrolünü yapılır.
17- Cihazı çalıştırdıktan sonra gaz valfi ile brülör arasında kaçak kontrolü yapılır
18- Kombinin gaz basıncını tekrar ölçmeli ve tekrar gaz kaçak kontrolü yapılmalıdır.

Kombi petek havası alma işlemleri

19- Kombi ısıtma (peteklerin) sistemin havası alınır.
Not: 5 dakika kombiyi çalıştır. 5 dakika sistemi bekletilir. Sonra peteklerden hava alınır.
Sistemin havasını alırken basınç tekrar düşmüş olabilir. kontrol edilir.
20- Kombi kalorifer sistemini ısı kontrolünü yapılır. Gerekiyorsa peteklere reglaj ayarı yapılır.
21- Sıcak su musluklarını müşteri ile beraber tek tek kontrol edilir.
22- Cihazın kapaklarını takılır.

Kombi kullanım talimatı

23- Kullanım bilgisini müşteriye aktarılır. Tasarruflu kullanım bilgisi verilir.
24- Doğalgaz güvenlik bilgilerini müşteriye aktarılır.
Not: Gaz kokusu duyulduğunda yapılması gerekenler
Menfezin  önemi
Baca çekiş kontrolü nasıl yapılır ?

Çekmeköy Teknikeller  Kombi Servisi

25- Servis iletişim bilgilerini cihaz üzerine yapıştırılır. ( 24 saat açık telefon yazılır )
26- Servis formu doldurulur. Eksikleri not alınır. Müşteri imzasını alınır.

Kombi devreye alma işlemi sonuçlanır.

Hermatik kombi daha emniyetli ve her yere takılıp montaj edilebilecek bir cihazdır. Ve devreye alınacak unsurlar kolaydır. Ama Bacalı kombiler kesinlikle insanların yattıkları yerlere, Kombi son derece hayati tehlike taşıyabilecek bir gaz yakıcı cihazdır. Emniyetiniz için her zaman ehliyetli kişiler tarafından devreye alınması, kontrolü, arızası ve onarım işlemleri yapılmalıdır.

Kombi Devreye Alma İşlemleri

Bu sayfada; Kombi devreye alma, Çekmeköy Kombi Servisi, Doğalgaz, Kombi devreye alma nasıl yapılmalıdır, Kombi Devreye alma işlemleri nelerdir. Kombi devreye alma sırasında teknik servisin görevleri nelerdir.

kombi devreye alma, istanbul kombi servisi, doğalgaz, kombinin takılacağı yer, hermetik kombi, kombi kalorifer tesisatı, kombi sıcak su, kombi bacası, kombi pompası, kombi gaz basıncı, kombi gaz basınç ayarı, reglaj ayarı, bilgiler sunulmuştur.

Teknikeller Kombi Bakım Servisi, güvenilir, güler yüzlü, uzman ve deneyimli kadrosuyla sizlere en kaliteli hizmeti vermeyi amaçlar.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirIcon Icon Icon Icon