KLİMA MONTAJ SERVİSİ

Yeni bir klima aldıktan sonra, 2.el bir klima aldıktan sonra veya mevcut klimanın yer değişikliğine ihtiyacı olduğunda genelde montaj işlemi gerekmektedir. Basit gibi görünüp aslında çok önemli uygulamalardır montajlar. Herkes yapamaz ve yapmamalıdır da… Bu gibi uygulamalar için her daim uzman yardımı almak şarttır.

Kullanılacak Malzemeler

 1. Bakır Borular

İç ve dış ünite arasındaki gaz akışı bakır borular ile sağlanmaktadır. Klimanın BTU değerine göre, soğutucu gaz çeşidine göre bakır boru çapı ve boru kalınlığı değişebilmektedir. Genelde bakır borular 50 ve 30 m halinde satılmaktadır. Ekstra istenirse eğer 3-5 m lik düz bakır borular da bulunmaktadır.

 1. Bakır Boru İzolasyonu

Bakır boruların özellikle de nem ve sıcaklık gibi dış etkenlerden korunması için izolasyon gerekmektedir. Bakır boru izolasyondan geçirilerek kullanılmaktadır. Bakır boru izolasyonları genelde 50 m lik rulolar halinde kullanılmaktadır.

 1. Ara Bağlantı Kabloları

Klimaların iç ve dış üniteleri arasındaki elektriksel bağlantı ara bağlantı kabloları ile sağlanmaktadır. Bu kablolar hem çok tellidir hem de kolay bükülebilir. Genelde sarı-yeşil, mavi, kahverengi ve siyah renkte olur. Sarı-yeşil olan topraklama kablosudur.

 1. Drenaj Hortumu

Soğutma sisteminde oluşan suyun dışarıya alınmasını sağlar. Değişik uzunluklarda olabilir. Genelde rulolar halindedir. Drenaj hortumlarının açılır olması gerekir. Aksi taktirde kırılabilir veya zedelenebilir.

 1. Enerji Kablosu

Klimaya enerji gelmesini sağlayan kablodur. Klima BTU değerine, kompresör gücüne bağlı olarak değişik kesinlerde olur.

 1. Montaj Kiti

Montaj için gerekli olan malzemelerin bir araya gelmesini sağlayan settir. Montajın daha pratik olması açısından tercih edilir. Montaj setleri bazı klimalarda kutusundan çıkabilir, bazı klimalarda ise ayrıca kullanılabilir.

 1. Konsol

Klima dış ünitesinin tabana ya da duvara monte edilirken kullanılan metal gereçtir. Konsollar farklı büyüklükte ve yapıda olabilir. Klimanın dış ünitesinin büyüklüğüne göre uygun boyutta ve şekilde konsol seçilmeli ve kullanılmalıdır.

 1. Terminal ve Makaronlar

Klimaya enerji girişi ile klima içinde enerji dağıtımı terminaller sayesinde olmaktadır. Klimanın özelliğine bağlı olarak farklı büyüklüklerde terminaller kullanılabilir.

Klima Montajı Nasıl Yapılır?

Klimalar genelde 2 üniteden oluştuğu için iç ve dış ünite montajı farklı şekilde yapılmaktadır.

Klima İç Ünite Montajı

İç ünitenin monte edileceği duvarı belirleyin.

Duvara iç ünitenin yerleştirilebileceği montaj deliklerini konumlandırın, işaret koyun.

Klima içindeki havanın neminden dolayı meydana gelecek suyun dışarı gönderilmesini sağlamak için montaj plaketinin 3° eğimde olarak yerleştirilmesi gerekir. Bu unutulmamalıdır.

Montaj plaketini uygun büyüklükte olan vida ive dübel ile duvara sabitleyin.

 • İşlem süresince plaketin duvara tam temas etmesini sağlayın. Plaket eğer duvara temas etmez ya da eğrilik olursa  klima çalışırken titreşim ve su akıtması sorunu oluşturabilir.

 • İç ünite ile dış ünite arasındaki bağlantıları yapmak adına bakır boru, elektrik kablosunun ve drenaj hortumunun geçebileceği bir delik açın

Açtığınız bu delikten drenaj hortumunu, bakır boruyu ve elektrik kablosunu geçirin.

Boru bağlantısını gerçekleştirmek için iç ünitenin sağ-sol ya da altından kes çıkart özellikli delik açın.

Bağlantı borusunun eğilmesi, borunun zarar görmemesi açısından en uygun aleti kullanın.

Drenaj hortumunu aşağıya eğimli olacak şekilde ayarlayın. Bu durum suyun daha kolay ve rahat akmasını sağlar.

 • Drenaj hortumu iç üniteden çıktıktan sonra yükseltilmemesi gerekir. Hortumun ucu su içine ya da drenaj kanalına da bırakılmamalıdır. Hortum üzerinde sifon denilen kıvrımların da oluşmaması gerekir. 

Bu uygulamanın uygun olup olmadığını doğrulamak için klima soğuk çalıştırmadayken drenaj tavasına su dökülmelidir.

Bakır boru, drenaj hortumu ve elektriksel bağlantı malzemeleri izole edilmeli ve sabitlenmelidir.

 • Bakır boru, boru kesme aleti ile uygun şekilde kesilmelidir. Boru eklenmesinde sıkı bağlantı uygulaması için bakır boru ucuna havşa aleti ile havşa açılmalıdır.

Rekor kullanılarak bağlantı uygulaması yapılmalıdır.

Ekleme yerine gres yağı sürülür ve aşağıdaki resimde olduğu gibi somon (rekor) ile birleştirilir

 • Bakır boru eklenmesi yapılır.

 • Son olarak iç ünite montaj plaketi üzerine takılır, düzgün olup olmadığı kontrol edilir. Düzgün olduğundan emin olunduktan sonra işlem sonlandırılır.

Klima Dış Ünite Montajı

İşlem öncesinde titreşim ve ses oluşmasını engellemek amacıyla kaidenin sağlam ve terazide olması gerekir.

Dış ünite vida ve dübeller ile kaideye sabitlenir.

Dış üniteyi kaideye bağlamakta olan cıvataların uçları maksimum 15 m kadar dışarı çıkartılır.

Drenaj hortumu ile birlikte kullanılması adına cihazla beraber drenaj nipeli ve su geçirmez kauçuk kep verilir. 

Uygun iç çapa sahip olan drenaj hortumu kullanılır.

Suyun aşağıya doğru akmaması adına azami dikkat gösterilir.

Soğutucu boru bağlantılarında boru içinde bulunan toz ve nem temizlenir.

Cihaz ve borular arasında kalan bağlantılar sıkı şekilde yapılır.

Bağlantı borularının içindeki havayı atmak adına vakum pompası kullanılır.

Bağlantı noktalarında gaz kaçağı olup olmadığı kontrol edilir.

Dış ünitenin bağlantısında boru bir miktar kadar uzun tutulur. Bir tur kangal yapılması durumu gürültüyü ve titreşimi azaltacaktır.

Dış ünite montajı da bu şekilde sonlandırılmış olur. Bu işlemler için mutlaka uzman yardımı almanızı öneriyoruz.

Klima Montajı Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Montaj kılavuzunda belirtilen kurallara uyulmalıdır. Bakır boru çaplarına, elektrik bağlantı kablosu kesidine, özelliklerine uyulması gerekir. Farklı özellikte malzeme kullanılırsa eğer cihaz zarar görebilir ya da verimli çalışmayabilir.

Merdivenlere, koridorlara, bina çıkışlarına, açık alanlara split klima bağlanmamalı ve kullanılmamalıdır.

Montaj için en uygun yer belirlenmelidir.

Klimalarda iç ve dış üniteler ayrı olduğundan montaj kuralları da ayrı olmaktadır.

Klima İç Ünite Montajında Dikkat Edilecekler

Monte edilecek yerin yakınında ısı kaynağı olmamalıdır.

Buhar üreten cihaz olmamalıdır.

Direk güneşe maruz kalacak yerde olmamalıdır.

Montajı engelleyecek bir nesne olmamalıdır.

Yanıtı gazlara yakın bir yere monte edilmemelidir.

Mutfak gibi yağlı ortamların üzerine monte edilmemelidir.

Çok nemli olan yerlere monte edilmemelidir. Aşırı nem durumu cihazın ayrıca bağlı olduğu sistemin çalışmamasına neden olur. Cihaz elemanlarının da kısa sürede bozulmasına yol açar.

İç ve dış ünite arasında en az 4 m kadar mesafe olmalıdır.

Yüksek frekansta çalışan cihazların olduğu yere monte edilecekse, iç ünitesinin elektronik devrelerinde ciddi sorunlar oluşabilir. Bu gibi yerlere monte edilmemelidir.

Hava sirkülasyonunun iyi olduğu bir yere monte edilmelidir.

Monte edilecek olan yer düz bir zemin olmalıdır. Klimanın montajı su terazisi ile düzgün olması gerekir. Bu kurala dikkat edilmezse eğer klima sesli çalışabilir ve sizi rahatsız edebilir.

Monte edilecek olan yer kapıya ya da pencereye yakın bir yer olmamalıdır. Bu şekilde cihaz daha verimli ısıtma ve soğutma yapar.

Zeminden 2 m yüksekliğine monte edilmesi gerekir.

Havada bulunan su buharı, iç ünitede yoğuşur ve sıvı hale dönüşür. Bu su ise havanın nemlilik oranını artırmaktadır. İç ünite montaj yeri belirlenirken oluşan bu suyun rahat bir şekilde dışarı alınmasını sağlayacak drenaj borusu tesisatının konumuna dikkat edilmelidir.

İç ünitenin tavana olan uzaklığı 70 mm kadar duvarlara olan uzaklığı 170 mm kadar olmalıdır. Aşağıdaki resimde bu konudaki bilgiler anlatılmıştır.

İç ünite monte edilirken bu kurallara uyulursa can ve mal güvenliği korunmuş olur. Bu işlemlerin de mutlaka işinde uzman servis ekiplerince yapılması önerilmektedir.

Klima Dış Ünite Montajında Dikkat Edilecekler

Montajın kondanser ısısının rahat bir şekilde dağılabileceği bir yere yapılması gerekir.

Yakınında hiçbir ısı kaynağı olmamalıdır.

Yakınında buhar üreten bir cihaz olmamalıdır.

Yağmur ve güneş ışınlarından korunacak yere monte edilmelidir. Bunun için korunaklı bir yere montajı yapılabilir veya tente gibi korumalar ile dış ünitenin zarar görmesine engel olunabilir.

Hayvan ve bitki yetiştirilen yerlere montajı yapılmamalıdır. Dış üniteden dışarıya verilecek sıcak ya da soğuk hava hem bitkileri hem de hayvanları olumsuz etkileyebilmektedir.

Konsolların sağlam bir zemine sabitlenerek montajının yapılması gerekir. Zeminin ya da duvarın gevşek yapıda olması halinde çok büyük kazalara yol açabilir.

Çevre ile aralığı aşağıdaki resimdeki gibi olmalıdır. Bu ölçülere uyulursa güvenli ve verimli kullanım sağlanmış olur.

Klimanın dış ünite montajı yapılırken dikkat edilmesi gereken kurallar da bu şekilde sıralanabilir. Bu kurallara uyulduğu sürece doğru bir montaj işlemi yapılmış olur.

DİP NOT: Sunulan bilgiler işlemlerin kullanıcı tarafından yapılması için değildir. Kullanıcının bilinçli olması içindir. Servis ekiplerinin de yanlış bir işlemi yapmamak adına bilgi sahibi olması içindir. İşlem için mutlaka alanında uzman klima servis ekibinden yardım almalısınız.

[Toplam: 1   Ortalama: 5/5]

Icon Icon Icon Icon